Lufthansa to luksusowa linia lotnicza z Ameryki, a podró?uj?c na wakacje do Europy, mo?esz prze?y? fantastyczne chwile na pok?adzie. Za?ó?my, ?e podró?ujesz do Polski samolotem Lufthansy; przeczytaj dalej Jak skontaktowa? si? z Lufthans? w celu uzyskania informacji o lotach i taryfach.

Zadzwo? do obs?ugi klienta Lufthansy: Aby uzyska? informacje i pomoc, mo?esz skontaktowa? si? z obs?ug? klienta Lufthansy pod numerem +48 22 512 3920 i skontaktowa? si? z upowa?nion? osob? w celu rozwi?zania problemu.

Godziny pracy obs?ugi klienta Lufthansy, Polska:

  poniedzia?ek - pi?tek: 8.00 - 18.00

  sobota-niedziela: 8.30 - 17.00

Na czacie na ?ywo: mo?esz wys?a? SMS-a do obs?ugi klienta Lufthansy w sprawie swoich pyta? i uzyska? natychmiastow? odpowied? od pracownika obs?ugi klienta. Mo?esz uzyska? dost?p do czatu na ?ywo z oficjalnej strony Lufthansy na stronie pomocy i kontaktu.

Informacje zwrotne i skargi: skorzystaj z formularza opinii/skarg udost?pnionego przez Lufthans?, aby pasa?erowie mogli przesy?a? swoje wra?enia po podró?y i skargi.

Wy?lij wiadomo?? e-mail: je?li jeste? klientem korporacyjnym lub cz?onkiem elitarnego klubu Lufthansy, skontaktuj si? z obs?ug? klienta za po?rednictwem wiadomo?ci e-mail.

W formularzu kontaktowym: Je?li Lufthansa zgubi lub opó?ni Twój baga?, wype?nij formularz kontaktowy i poinformuj obs?ug? klienta o problemie. Lufthansa powróci w krótkim czasie po otrzymaniu formularza kontaktowego.

Na stronach mediów spo?eczno?ciowych: Lufthansa udziela szybkiej odpowiedzi na wiadomo?ci wysy?ane za po?rednictwem stron mediów spo?eczno?ciowych:

Facebook

?wiergot

Zwi?zany w