?nternet bazen bunalt?c? olabiliyor. O kadar çok web sitesi var ki, internette kaybolmak çok kolay. ?nternette gezinen insanlara yol tariflerini göstermek için Telegram, kullan?c?lar?n ortak ilgi alanlar?na sahip üyelerden olu?an çe?itli Telegram Kanallar? ve Telegram Gruplari bulmalar? ve bunlara kat?lmalar? için mükemmel bir f?rsat sunuyor.

Bölgenizdeki veya dünyadaki benzer ilgi alan?n? payla?t???n?z topluluklar? bulmak için Telegram’da Kanallar? ve Gruplar? nas?l bulaca??n?z a?a??da aç?klanm??t?r. Bu blog yaz?s?nda size Telegram’da yeni kanallar bulman?n çe?itli yollar?n? ve ayr?ca Telegram Kanallar? ve Telegram Gruplar? hakk?nda bilmeniz gerekenleri gösterece?iz.